Tampere Film Festival – פינלנד

(מועד אחרון להגשה – דצמבר)

פסטיבל המתקיים בחודש מרץ בעיר טמפרה שבפינלד מאז שנת 1969 ומוקדש כמעט כולו לסרטים קצרים וסרטי סטודנטים. מוקרנים בו גם מספר סרטים באורך מלא, סרטים תיעודיים, וסרטי אנימציה.

בפסטיבל מספר תחרויות נושאות פרסים: הסרט הבינלאומי (לא משנה באיזה ז'אנר), פרס הסרט התיעודי, הסרט העלילתי וסרט האנימציה הטובים ביותר ופרס חביב הקהל המוענק גם לסרט בינלאומי.

במקביל לפסטיבל מתקיים שוק סרטים לנציגי התעשייה ובו נמכרים הסרטים המוצגים בפסטיבל.

הקולנוע הישראלי זוכה לייצוג נאה בפסטיבל ובכל שנה ניתן למצוא מספר סרטים ישראלים: בשנת 2015 הוקרנו סרטו הקצר של עידן הובל "פת לחם", "Remurder" של ירון אטר וסרטם של יובל המאירי ומיכל וקנין "זה הכי קרוב לאיך שהתמונה נראית". ב 2016 הוקרן סרטן התיעודי הקצר של ענאל רזניק ולילה בטרמן "כל הזכויות שמורות" וסרטם התיעודי הקצר של יואב גרוס ואיהאב טרביה "אם תחייך העולם יחייך אליך".

accessibility