Catapult Film Fund – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – ישנם שני מועדים, ינואר וספטמבר)

קרן שהוקמה בשנת 2010 ומתמקדת בתמיכה בסרטי תעודה. הקרן החלה כיוזמה של ליזה צ'אנוף ובניהולם של בוני כהן, יוצרת תיעודית מסן פרנסיסקו וג'ון שנק.

הקרן אינה תומכת בסכומים גדולים, בדרך כלל הסכומים נעים בין 5,000 דולרים ל-20 אלף דולר, וזאת רק כדי לתת ליוצרים או להפקה את הדחיפה הראשונה בניסיונות גיוס הכספים והנעת גלגלי ההפקה.

הקרן אינה מתמקדת רק ביוצרים אמריקאים, אלא מעניקה אפשרות ליוצרים מכל העולם להגיש בקשה, עם זאת, הקרן תיתן מימון רק לגוף שיש לו מעמד של עמותה רשומה בארצות הברית (לצורכי מס), כך שקרוב לוודאי שמי שמגיש בקשה לקרן, כדאי שיעשה זאת עם Fiscal Sponsor.
כמו כן, הקרן דורשת כי חלק גדול מאנשי הצוות של הסרט כן יהיו אמריקאים.

accessibility