Hartley Film Foundation: World Religions Documentary Films – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – הגשה פתוחה במשך כל השנה)

קרן בינלאומית לתמיכה בסרטי תעודה בנושאי דתות, רוחניות, אתיקה ואיכות חיים. הקרן הוקמה על ידי אלדה וארווינג הארטלי ומוקדשת לזכרם. אלדה, שהייתה שחקנית בשנות השלושים, הייתה בין המקימים את האיגוד הדוקומנטרי האמריקאי ובגיל 56 הפכה ליוצרת דוקומנטרית בזכות עצמה. בעלה, אירווינג, היה אחד מצלמי החדשות הנודעים שתפס במצלמתו לא מעט רגעים היסטוריים (בהם ההתפוצצות של הצפלין הינדנבורג).

חשוב לציין כי הקרן לא תומכת רק בסרטים "דתיים" המשבחים את הדת או תולים בה את תקוותו של המין האנושי, אלא בסרטים העוסקים בדתות, אפילו אם המדובר בעיסוק ביקורתי ביותר.

הקרן משמשת עמותה פטורה ממס, מה שאומר שהיא יכולה להגיש בשם יוצרים שחתמו איתה על חוזה, בקשות לגופים כמו הקרן הלאומית לאומנויות וכו'. קרן הארטלי אינה תומכת ישירות בסרטים, אלא בעצם משיגה כספים ליוצרים שאינם עמותות רשומות ובגלל עובדה זו לא מצליחים להשיג מימון. לאחר השגת הכסף יחושב חלקה של הקרן בבעלות על הסרט על פי האחוזים שתרמה לפרויקט. האחוזים בבעלות הקרן בסרט משתנים עם הזמן, ועם (ובמידה) ולסרט ישנן הכנסות כספיות.

בשנת 2016 תמכה הקרן בסרטו של שמעון דותן "המתנחלים" וב 2017 בסרטם של רינה קסטלנובו-הולנדר ותמיר אלתרמן "מוחי".

accessibility