Ford Foundation – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – הגשה פתוחה לאורך כל השנה)

קרן שהוקמה בשנת 1936 ואינה עוסקת אך ורק במימון סרטים אלא מפנה חלק גדול מהתקציבים שלה לקידום מטרות חינוך ואחווה בינלאומית.

לקרן פורד ישנה מחלקת שנוסדה בשנת 2011 הנקראת Just Films וכשמה כן היא - מימון סרטי תיעודה העוסקים בזכויות אדם והזכות של כל אחד להיות אדם חופשי. נכון לכתיבת שורות אלו, התקציב לסרטים הוא עד סוף 2016 כשעדיין לא ידוע מה יהיה המשך דרכה, יש להתעדכן באתר הרשמי של הקרן.

הקרן עובדת בשיטת האזורים (Regions, יש לה סניפים ומשרדים ברחבי העולם, בדרך כלל במדינות מתפתחות (למשל הסניף הקרוב ביותר לישראל הוא במצרים, בקהיר) ועל המפיקים להוכיח שהפרויקט שלהם רלוונטי לפעולתו של אחד המשרדים האזוריים.

בשנים האחרונות לא נמצאה עדות על תמיכה של הקרן בסרטים ישראלים.

accessibility