Sundance Documentary Fund – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – ישנם שני מועדים – פברואר ויולי)

קרן בינלאומית התומכת בסרטי תעודה והוקמה בשנת 1997 על ידי המיליונר ג'ורג' סורוס על מנת לתמוך בסרטים העוסקים בזכויות האדם. בשנים האחרונות הקרן הועברה לניהול מכון סאנדאנס ומאוחר יותר הצטרפו עוד גופים מסחריים התומכים בקרן (גופים כמו רשת הילטון, טיים וורנר ועוד).

הקרן תמכה בלא מעט יוצרים ישראלים במהלך השנים ואין צורך לייצר קו-פרודוקציות עם מפיקים אמריקאים בכדי לקבל את מימון הקרן. הקרן כן תתמוך בסרטים אשר המסר שלהם הוא קידום עניין זכויות האדם, צדק חברתי וחופש ביטוי ועיסוק. הקרן, למשל, אינה תומכת בסרטים היסטוריים, ביוגרפיים, או בסדרות טלוויזיה.

מספר הפרוייקטים המוגשים מוערך בכ-1800 בשנה מהם נבחרות כ-45 הצעות אשר זוכות לתמיכת הקרן בסכומים שונים. הקרן מקיימת מסלולי תמיכה נפרדים לפיתוח תסריט, הפקה ופוסט פרודקשין.

ב- 2015 קיבל הסרט ''פרינסס שואו'' של עדו הר תמיכה מהקרן.

accessibility