TFI Sloan Filmmaker Fund – ארצות הברית

(מועד אחרון להגשה – נובמבר)

קרן המקושרת לפסטיבל טרייבקה ולמכון טרייבקה, המתמחה בעיקר בתמיכה בסרטים עלילתיים העוסקים במדע וטכנולוגיה.

התמיכה בפרויקטים פתוחה ללא כל מגבלה ליוצרים מכל העולם ולסרטים בכל שלבי ההפקה (כמובן בתנאי שהסרט עונה לזיקה של הקרן, ועוסק בעולם הטכנולוגיה). כמות הפרויקטים הנתמכים בשנה משתנה אולם מדובר על כמות קטנה יחסית של בין 2 ל-6 סרטים.

הקרן עצמה, שהוקמה בשנת 1934 על ידי אלפרד סלואן, אז בכיר בג'נרל מוטורס, תומכת בפרויקטים גם בתחום התיאטרון, הספרות וכמובן, האינטרנט. השותפות עם מכון טרייבקה ממוקדת בתחום הקולנוע. במסגרת שיתוף הפעולה, הפסטיבל מספק את הייעוץ האומנותי ואת הפיקוח האדמיניסטרטיבי לפרוייקטים הנתמכים. הזוכים במענקי הקרן חייבים להשתתף במפגשים מקצועיים ולעבור הנחייה על ידי נציגי הקרן.

הסרטים הנתמכים הם סרטים באורך מלא (מעל 70 דקות) וצריכים לעסוק במפגש של מדע וטכנולוגיה עם חיי היום יום. כמו כן, ניתן להגיש בקשות במידה וישנם סרטים העוסקים בחייהם של מדענים מסוגים שונים. הקרן תעניק תמיכה גם לסרטים אשר מנסים להמציא שפה קולנועית חדשה, אם כי, הנתונים והמידע שניתנים בסרט חייבים להיות מדוייקים.

accessibility