Vlaams Audiovisueel Fonds – בלגיה

(מועד אחרון להגשה – ניתן להגיש במהלך כל השנה עד חודש נובמבר)

קרן קולנוע אשר הוקמה בשנת 2002 על ידיד הממשל הפלמי ומרכזה בבריסל. מטרת הקרן העיקרית היא יצירת קו-פרודוקציות בינלאומיות.

הקרן תומכת בסרטים מכל הסוגים, ארוכים וקצרים, סרטים עלילתיים, תיעודיים, סרטי אנימציה, וסרטים אקספרימנטליים. בשנים האחרונות נכנסה הקרן גם לתמיכות בסדרות טלוויזיה ובמשחקי מחשב. התמיכה כוללת את כל שלבי ההפקה, מפיתוח תסריט, דרך הצילומים ועד לשלבי העריכה והסאונד.

כדי להגיש בקשת תמיכה יש להראות כי לפחות 50 אחוז מתקציב הסרט כבר גויס לפרויקט.

accessibility