Wallimage Coproductions – בלגיה

(מועד אחרון להגשה – אין מועד ספציפי ניתן להגיש בקשות לאורך כל השנה)

 

קרן מקומית למחוז וואלוניה בבלגיה אשר הוקמה ב-2001. חלק גדול מתקציב הקרן מוקדש לפרויקטים המופקים במחוז וואלוניה ותקציב נוסף לפרויקטים המופקים בבריסל.

 

אחת המטרות המובהקות של הקרן, היא תמיכה בקו-פרודוקציות בכל סגנון קולנועי - עלילתי, תיעודי, אנימציה, ניו מדיה ואפילו סדרות טלוויזיה. עם זאת, הקרן לא תתמוך בסרטים אשר מעודדים אלימות או גזענות, בפרסומות או תכניות טלוויזיה חדשותיות.

 

ניתן להגיש בקשה, אם כי על חברת ההפקה להראות כי יש לה לפחות 30 אחוז מהתקציב הכולל של הפרויקט. כמו כן, על החברה להתחייב להוציא לפחות 250,000 יורו בהשכרת ציוד והוצאות במחוז וואלוניה.

 

קיימים שני מסלולים לתמיכה: הלוואה ומתן אחוזי בעלות על הסרט לקרן. תנאי סף הוא היותו של המפיק מקומי ופעיל בבלגיה במשך לפחות שנה. כמו כן על בעלי התפקידים הראשיים להיות בלגים. ניתן "לשחק" מעט עם החוקים, אבל מרווח הפעולה אינו גדול.

 

תקציב הקרן עומד על 5 מיליון יורו וניתן להגיש בקשה לתמיכה עד סכום של 400,000 יורו המורכבים מהלוואה או ממענק תמורת אחוזים.

 

הפרמטרים לתמיכה בסרט נובעים ממספר משתנים. מעבר לאיכותו האומנותית יש להוכיח כי הקרן תוכל להרוויח לפחות 12 אחוז מהשקעתה בחזרה, וכי חלק גדול מהסכום שיתקבל מהקרן יילך על העסקת אנשי צוות (ולא, למשל, על תשלום לשחקנית ראשית).

 

מעט מאוד קו-פרודוקציות ישראליות נתמכו על ידי הקרן בשנים האחרונות, אם בגלל שמפיקים לא הכירו ולא הגישו פרויקטים או אם בגלל שהם לא עמדו בתנאי הסף. הסרט האחרון שנתמך על ידי הקרן ובוים על ידי במאי ישראלי היה "כנס העתידנים" של ארי פולמן משנת 2013.

accessibility