Danish Film Institute – דנמרק

(מועד אחרון להגשה – אין מועד ספציפי)

המכון הדני לקולנוע שהוקם ב- 1972, שם לעצמו למטרה לקדם את תעשיית ותרבות הקולנוע. המכון ידוע אף בשמו ''בית הסרטים'' (The film house), הוא שוכן בקופנהאגן ומממן כ 5 פרוייקטים בשנה. יש לשים לב כי לכל קו פרודוקציה נדרש מפיק/ה שותפ/ה דני כדי לעמוד בדרישות הסף של המכון. הקרן תומכת בסרטים עלילתיים ארוכים, תיעודיים ארוכים וגם סרטים קצרים כמו כן בשנים האחרונות נפתחה הקרן לתמיכה בסרטי מולטימדיה.

עבור קו-פרודוקציות, הקרן מאפשרת תמיכה בהפקות שבהן המפיק הדני אינו מחזיק ברוב הבעלות על ההפקה. חייב להיות מרכיב דני באיוש התפקידים המרכזיים בהפקה. כמו כן, בדומה לקרנות אחרות,  ישנה הדרישה להוציא סכום נכבד מן ההפקה בדנמרק.

בשנים האחרונות לא נרשמה נוכחות לסרטים ישראלים בפרויקטים שהקרן תמכה בהם.

accessibility