Filmriga – לטביה

(מועד אחרון להגשה – ההגשה פתוחה ממרץ ועד אמצע ספטמבר)

קרן חדשה יחסית, אשר אינה מעניקה מענקים כספיים אך מציעה הטבות מס נדיבות, שהופכות את ההשקעה בה למשתלמת להפקות שיש להן תקציב ורוצות להגדיל את אחוזי הרווח שלהן. הקרן מעניקה הטבות ובכך תומכת, בסרטים עלילתיים ותיעודיים באורך מלא בלבד, המיועדים להקרנה בקולנוע או בטלוויזיה.

הכללים להגשת הבקשות הם ברורים: על התקציב של הסרט להיות לפחות 700,000 יורו, ובנוסף בזמן ההגשה יש להוכיח כי לפחות חצי מהתקציב של הסרט כבר גויס.

20 אחוז מהצילומים צריכים להיות בריגה או סביבותיה ורצוי כי לסרט יהיה קישור נושאי לריגה, בירת לטביה, ולמורשתה. כמובן שאפשר גם להמיר את התמיכה בתשלום משכורות לאנשי מקצוע מקומיים. הבקשה צריכה להגיע ממפיק מקומי בעל משרדים בריגה.

בשנים האחרונות לא נרשמו סרטים ישראלים שזכו לתמיכה.

accessibility