Filmkraft Rogaland: Forside – נורבגיה

(מועד אחרון להגשה – אין מועד ספציפי)

קרן המסייעת בפיתוח והפקת סרטים עלילתיים, סרטי תעודה, דרמות טלוויזיה ופרויקטים של מולטי-מדיה ומתמקדת באזור רוגאלאנד שבנורבגיה.

הקרן מעדיפה להשקיעה את כספה בסרטים עלילתיים אולם תקציבה השנתי אינו גבוה ועומד על 500,000 יורו בשנה בלבד. הקרן תשקול תמיכה גדולה בסרטי תעודה מאוד מסויימים ובסרטי ילדים, על פי שיקולה.

הקרן חברה בארגון קרנות מחוזיות אירופאיות המעודדות קו פרודוקציות ותשמח לשיתופי פעולה.

לא נמצאו סרטים ישראלים שזכו לתמיכה בשנים האחרונות מקרן זו.

accessibility