Ciclic – צרפת

(מועד אחרון להגשה – ישנם ארבעה מועדים לפי מסלולי ההגשה, יש לבדוק באתר הרשמי)

קרן מקומית למחוז מרכז צרפת התומכת באירועי תרבות, בספרות וגם בקולנוע. הקרן אחראית, למשל, על הפקת פסטיבל הסרטים ונדום.

הקרן תומכת בסרטים עלילתיים ותיעודיים, אך עושה הפרדה בין סרטים שייעודם הוא הפצה קולנועית לבין סרטים אשר נעשים לטלוויזיה. את בקשות התמיכה יש להגיד בשיתוף עם מפיק מקומי, אשר פועל ומתגורר באזור המרכז.

הקרן תומכת גם בסרטים קצרים (עלילתיים ותיעודיים עד 60 דקות) ומעניקה גם כספים לפיתוח תסריט ולהפקה. כמו הכן הקרן יכולה לעזר בתמיכה במוסיקה מקורית לסרטים קצרים.

הסכומים אינם מפורסמים באתר ומכאן יש לשער כי הם אינם קבועים.
האתר מסורבל לניווט ומוצג בשפה הצרפתית בלבד.

בשנים האחרונות לא נרשמה תמיכה של הקרן בסרטים ישראלים.

accessibility