Pictanovo – צרפת

(מועד אחרון להגשה – לברר אל מול האתר הרשמי)

קרן מקומית למחוז הצפוני של צרפת (Pas De Calais) שנוסדה בשנת 1985 והיא אחת הקרנות המחוזיות הוותיקות שיש. הסכומים שהיא משקיעה הם סכומים יפים והיא נחשבת לקרן השלישית בגדולה מבין הקרנות המחוזיות בצרפת.

הקרן תומכת בפרויקטים עלילתיים, תיעודיים, אנימציה, משחקי מחשב ומולטי מדיה. הגשת בקשות לקרן נעשית רק דרך חברות הפקה מוכרות בצרפת הרשומות ב-CNC (מכון הקולנוע הצרפתי).

במידה והגשת בקשה מתבצעת באמצעות משרד הפקות שאינו ממוקם במחוז הצפון, על ההפקה להתחייב כי לפחות 50 אחוזים מהסרט יצולמו באזור הצפון.

הקרן מעודדת קו פרודוקציות, אם כי רוב שיתופי הפעולה היו עם מדינות שכנות דוגמת בלגיה. הקרן תומכת בכ 10פרויקטים כל שנה.

האתר הרשמי של הקרן קשה לניווט והוא בשפה הצרפתית בלבד.

accessibility