Alter-Ciné Foundation – קנדה

(מועד אחרון להגשה – אמצע אוגוסט)

קרן קנדית התומכת ביוצרים תיעודיים המגיעים מאפריקה, אמריקה הלטינית ומאסיה. המימון יכול להיות באמצעות תמיכה בסרטים או במימון במלגות לימודי קולנוע. הקרן תומכת בסרטים שנושאם חירות וזכויות האדם – כולל זכויות חברתיות וכלכליות, זכויות נשים והזכות ליצירה תרבותית ואמנותית חופשית.

על פי אנשי הקרן, תינתן עדיפות לאנשים, יוצרים וסרטים שאינם חוששים לומר דברים שאינם מתיישבים עם המיינסטרים, אנשים בעלי חשיבה שונה וסרטים שיראו ויקרינו על בעיות חברתיות מזוויות חדשות. המענקים אינם גבוהים ועומדים על אלפי דולרים בודדים.

דרישות הקרן: מילוי טופס רישום באנגלית, צרפתית או ספרדית. סינופסיס של עד חמישה עמודים, צירוף עבודה קודמת של היוצר בתחום הקולנוע התיעודי וכמו כן תקציב הסרט מפורט.

ב- 2014 זכה במענק על סך 5,000 דולרים גיא דוידי על סרטו "רגשות מעורבים".

accessibility