Astral's Harold Greenberg Fund – קנדה

(מועד אחרון להגשה – אין מועד הגשה ספציפי)

קרן פרטית ללא מטרות רווח שהוקמה בשנת 1986 ותמכה מאז בלמעלה מ 4,000 תסריטים, סרטים ותוכניות טלוויזיה בהשקעה של כ-100 מיליון דולרים. הקרן מנוהלת ונתמכת על ידי חברת Astral Media המפיקה סרטים, תכניות רדיו, תכניות טלוויזיה ופרסומות.

לקרן יש שלושה מסלולים: פיתוח תסריט (שההגשה אליו נעשית שלוש פעמים בשנה בשלבים שונים של התסריט), השקעה בהפקה והשקעה בהפצה.

הקרן היא לאומית ואינה מחייבת שייכות למחוז או למדינה בקנדה, אך המגישים למסלול השקעה בהפקה חייבים להיות בעלי אזרחות קנדית ובעלי ניסיון מוכח בהפקת שני פרויקטים ארוכים לפחות במהלך שבע השנים האחרונות.

הקרן תומכת גם בקו-פרודוקציות שבהן הבעלות הקנדית היא בהיקף של 40 אחוז לפחות. ובנוסף, נדרש בחזרה חלק מסכום תמיכת הקרן, תלוי על פי ההסכם הספציפי עם ההפקה.

accessibility