Telefilm Canada – קנדה

(מועד אחרון להגשה – מועדים שונים לפי סוג הפרויקטים)

ארגון ממשלתי פדרלי המנהל מספר קרנות קולנוע לאומיות: לסרטים באורך מלא, לסדרות טלוויזיה, ולניו מדיה. בנוסף, הארגון אחראי על השיפוט לגבי עמידתה של ההפקה בתנאים המכשירים אותה להיחשב כקו פרודוקציה עבור קרנות אחרות בקנדה.

רוב הקרנות בקנדה מאפשרות מתן תמיכה גם לקו-פרודוקציה אולם את הבקשה צריך להגיש מפיק קנדי, שיצר שיתוף פעולה עם חברה ישראלית. תהליך האישור (או ההמלצה כפי שהם מכנים זאת) מורכב משני שלבים: ראשוני, וסופי בהם צריך המפיק הישראלי להוכיח את החוקיות של המפיק הקנדי (כתושב קנדה וכאיש מקצועי אחראי). הכללים סבוכים למדי ולא נצליח לפרוש את כולם כאן, מומלץ מאוד לגשת לאתר להוריד את קובץ ה-PDF ולעיין בו ביסודיות.

בעבר הקרן התפרשה על פני מסלולים רבים, אולם בשנים האחרונות, לאור התייעצות עם מפיקים מקומיים הצטמצמה הקרן למספר מסלולים מרכזיים במהלך השנה.

accessibility