Filmpool Nord – שבדיה

(מועד אחרון להגשה – אין מועד הגשה ספציפי)

הקרן השנייה בגודלה בשבדיה, אשר הוקמה בשנת 1992. קרן מקומית לאזור נורבוטן המוגדר "כאזור הטבע הפראי האחרון באירופה" בעיקר הודות לעובדה שיורד בו שלג שבעה חודשים בשנה.

הקרן תומכת בסרטי קולנוע אך גם בסדרות טלוויזיה. כמו כן הקרן מנהלת מרכז קולנועי בו ישנם תכניות מיוחדת לקהל הרחב ובעיקר לילדים. כמו כן מקיימת הקרן מרכז הכשרה הפועל גם כחממה יצירתית.

הקרן תומכת ומשתתפת בקו-פרודוקציות של סרטי עלילה, סרטים תיעודיים, סרטים קצרים (עלילתיים ותיעודיים), סדרות טלוויזיה, סרטי אנימציה ופרויקטים של מולטי-מדיה.

מדי שנה זוכים לתמיכה כ 4 סרטים ארוכים ועוד מספר סרטים קצרים.

כמו רוב הקרנות, גם קרן זו דורשת כי הסרט יופק באזור הקרן, דבר שמקשה על ההפקות לאור מזג האוויר במקום, אם כי קיים אולפן צילום מאובזר שיכול לחסוך עלויות בימים מושלגים במיוחד.

אנשי הקרן ישמחו לקשר בין ההפקה לאנשי תעשייה מקומיים, לעזור בחיפוש אתרי צילום ולסייע בענייני אדמיניסטרציה הקשורים לצילום בשבדיה

accessibility