ANIMA: The Brussels Animation Film Festival – בלגיה

(מועד אחרון להגשה – ספטמבר)

פסטיבל גדול וותיק לאנימציה שהוקם בשנת 1982 ונערך מדי שנה בחודש פברואר.
הפסטיבל מרכז לא מעט תכניות של סרטים קצרים ושם דגש על סרטים המיועדים לילדים כולל תכניות המיועדות לפעוטות עד גיל 3. כמו כן יש בו תכנית רחבה של סרטי אנימציה ארוכים מכל העולם. הגשת הסרטים אינה כוללת תשלום דמי הרשמה.

בפסטיבל מספר מסגרות הקרנה ותחרויות: סרט אנימציה קצר, סרט אנימציה ארוך, סרט אנימציה קצר המיועד לילדים, סרט  אנימציה ארוך המיועד לילדים, סרטי סטודנטים וסרטים קצרים של אנשים מקצועיים.

בנוסף הקרנת סרטים חדשים בהקרנות בכורה, הפסטיבל מציג גם סרטי אנימציה שזכו בפרסים בפסטיבלים חשובים אחרים ברחבי אירופה. מדי שנה נערך פוקוס על תחום אנימציה ממדינה מסוימת המלווה בהרצאות ואורחים.

לצד ההקרנות ישנם גם פאנלים וסדנאות עם אנשי מקצוע, לא רק בעניין יצירת סרטים אלא גם באספקטים אחרים של הפקה, כמו הפצת הסרטים, מכירות, שיתופי פעולה, קו-פרודוקציות ועוד.

האנימציה הישראלית מקבלת ייצוג נאה בשנים האחרונות. בפסטיבל של שנת 2016 הוקרנו "וויטק הדב החייל" של מריאנה רסקין ו- INNERVIEWS של חן ויינר.

accessibility