נהלי פעילות העמותה

הקרן מקיימת אחת לשנה שוק בינלאומי לקופרודוקציות דוקומנטריות ואירועים ותוכניות נוספות במהלך השנה להעשרה ופיתוח פרויקטים בתחום שונים כגון אנימציה ופורמטים חדשניים.

 1. נהלי הגשה:

בשווקים קיימים מסלולים שונים המתאימים לשלבי ההפקה השונים של הסרט. כחצי שנה לפני מועד כל שוק, מתפרסמים קולות קוראים לרישום למסלולים השונים. רשאים להגיש כל מי שעומדים בקריטריונים הרלבנטיים לכל מסלול, לפי פירוט המופיע באתר העמותה.

ההגשות נעשות בשפה האנגלית.
 

 1. נהלי עבודה:
 1. קופרו שמה לעצמה למטרה לקדם דיאלוג בין יוצרי סרטים ותוכן ישראליים לקהל בינלאומי. לטפח את קהילת יוצרי הקולנוע הישראלי, בני כל הדתות ומכל שדרות החברה; ובעזרתם לתת במה למציאות הישראלית ולמורכבותה החברתית ברחבי העולם;
 2. אמות המידה הכלליות למסלולי קופרו השונים: ענין בינלאומי, מפיק מקצועי שהפיק לפחות 2 סרטים בעבר (שלא במסגרת לימודים או פרויקט גמר);
 3. דמי ההגשה למסלולים השונים נמוכים על מנת שלא להוות חסם כלכלי ליצירה איכותית שעומדת באמות המידה;
 4. הקרן אינה מעורבת במישרין בסינון או בחירת הפרויקטים שיוצגו למסלולים השונים. תהליך הלקטורה מבוצע על ידי לקטורים זרים ונטולי פניות, בעלי מוניטין, ידע ונסיון, אשר מנקדים את הפרויקטים לפי אמות מידה של איכות קולנועית ופוטנציאל עניין לשווקים בעולם;
 5. בבואם לבחון את הפרויקט, יתנו הלקטורים ניקוד וחוות דעת מילולית;
 6. הלקטורים יקבלו זמן סביר לבחינת הפרוייקטים;
 7. לאחר שכל לקטור סיים את בחינת הפרוייקטים יערך דיון של כלל הלקטורים ותתקבל החלטה משותפת של הפרוייקטים אשר ישתתפו בפעילויות השונות;
 8. בתום תהליך הלקטורה, בו נבחרים הפרויקטים שמתקבלים למסלולים השונים, מועברות התוצאות לכל המגישים בדוא"ל;
 9. יוצרים אשר להם פרויקטים שהתקבלו למסלולי קופרו, מתחילים בתהליך הכנה לקראת הפרזנטציה הפומבית, והדיאלוג עם משקיעים ושותפים פוטנציאלים, אשר יתקיימו במסגרת אירועי החשיפה של קופרו.

קופרו תומכת ומייעצת ליוצרים בז'אנרים שונים לאורך כל תהליך ההפקה וההפצה, במהלך אירועי קופרו ולאחריהם.

קובץ להורדה

 

 

 

 

 

 

 

accessibility