FIP FILM INVESTIMENTI PIEMONTE – איטליה

(מועד אחרון להגשה – אין מועד ספציפי ההגשה פתוחה לאורך כל השנה)

קרן קולנוע מקומית למחוז פיימנוטה שבצפון איטליה שהוקמה בשנת 2009. הקרן מיועדת לסרטים עלילתיים בלבד ותומכת בקו-פרודוקציות עם פוטנציאל כלכלי מובהק.

חלק מדרישות הקרן הן שכל תקציב התמיכה יוצאו בפיימנוטה, אם בצורת השכרת ציוד, או תשלום על שירותים (בתי מלון, מסעדות, השכרת אתרי צילום) או במשכורות לאנשי צוות מקומיים.

הקרן תומכת בדרך כלל בכחמישה סרטים בשנה. במקרה של במאי שזהו סרטו הראשון או השני, סכום התמיכה יורד משמעותית.

במידה ואתם מגישים בקשה לקרן, עליכם לפרט איך אתם מתכוונים להוציא את הכסף באזור מחוז פיימנוטה. קיום של הסכמי הפצה מקומיים ומפיקים מקומיים עשוי לעזור לקבל את התמיכה.

כמו כן כדאי לוודא ולקרוא את הסכם שיתוף הפעולה בתחום הקולנוע שיש בין ישראל ואיטליה ולברר אם אתם עומדים בקריטריונים שלו.

accessibility