Northern film + media fund – אנגליה

(מועד אחרון להגשה – מועדים שונים לפי סוגי הפרוייקטים)

קרן מקומית לאזור צפון מזרח אנגליה, שנתמכת על ידי המועצה הבריטית לקולנוע (ה- BFI). רוב התמיכה של הקרן הוא בפרויקטים של ניו מדיה, משחקים אינטראקטיביים אולם יש גם תמיכה יפה בפרויקטים טלוויזיוניים וקולנועיים.

השיקול המרכזי של הקרן לתמיכה בפרויקט, כמו חלק גדול מהקרנות, הוא תרומת הפרויקט לכלכלה המקומית. עם זאת הפרויקטים הנבחרים הם כאלה שיש בהם חדשנות ויצירתיות.

הקרן משקיעה גם כספים בפיתוח פרויקטים דרך שיתופי פעולה, למשל עם ערוצי הטלוויזיה הבריטים (ערוץ 4 או ה-BBC) ופסטיבל שפילד לסרטי תיעודה.

מאז שנת 2010 יש לישראל הסכם קו פרודוקציה עם בריטניה שמאפשר שיתוף פעולה ביתר קלות בהתחשב בשיקול דעת מקומי, אם של מנהל הקרן ואם של המועצה הבריטית, התנאי הוא, כמובן, יצירת שיתוף פעולה שיתאים לתקנון הקרן.

accessibility