TFI New Media Fund – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – פברואר)

קרן לפרויקטים אינטראקטיביים וטרנס-מדיה בתחום התיעודי חברתי.
גם קרן זו היא חלק ממכון טרייבקה והיא תומכת בפרויקטים העושים שימוש במשחקים, אפליקציות, וידאו ואתרים אינטראקטיביים על מנת להגיע למעורבות קהל גבוהה יותר. הקרן תומכת בסרטים תיעודיים בלבד.

הקרן מפנה את התקציבים לסרטים העוסקים בשוויון זכויות, צדק חברתי ומשתמשת בפלטפורמות הייחודיות להעביר את המסר של הסרט. מדי שנה נתמכים בין 2-4 פרוייקטים בסכומים של בין 50,000-100,000 דולרים.

accessibility