Funding - Medienboard Berlin-Brandenburg – גרמניה

(מועד אחרון להגשה – ישנם שישה מסלולים שונים עם תאריכי הגשה שונים)

קרן מדיה ענקית, מיסודה של קרן הקולנוע האזורית ברלין-ברנדבורג. הקרן תומכת בקו פרודוקציות של סרטי קולנוע עלילתיים ותיעודיים, אולם בשנים האחרונות הרחיבה את היריעה ותומכת גם בסדרות טלוויזיה, תחרויות, פרויקטים לילדים ויצירות ניו מדיה.

הפרמטרים לתמיכה הם בראש וראשונה אומנותיים. כמו כן, משקל נוסף יהיה לפרויקט שהוא קו-פרודוקציה ושחלקו מתרחש בברלין או משתמש בצוות ברלינאי. אי אפשר להגיש בקשות כישראלים, אלא רק דרך מפיק גרמני, ועדיפות תינתן לסרט עם פוטנציאל מסחרי. את כל המענק, צריך להשקיע בברלין וסביבותיה, למרות שניתן להשקיע עד 20 אחוז במדינה אחרת באיחוד האירופאי.

לקרן ישנם כמה מסלולים והם כוללים פיתוח תסריט, הפקה, שיווק, הפצה ועוד. הקרן מוכרת לישראלים דרך פרויקט Artist In Residence בה מוזמנים שני יוצרים ישראלים להגיש מועמדות למלגת שהייה של שלושה חודשים בברלין לצורך פיתוח פרויקט וחיזוק הקשר עם התעשייה המקומית. מגיש הבקשה לתמיכה אינו יכול להיות יוצר עצמאי, וצריך להיות מפיק או מפיץ.

הקרן עומדת גם בהסכמי אמנת הקופ-פרודוקציות שיש לישראל עם גרמניה, מה שמקל על יצירת הסכם. יש להגיע לקרן עם הסכם המאושר כקו-פרודוקציה.

accessibility