FilmFyn – דנמרק

(מועד אחרון להגשה – אין מועד ספציפי)

קרן קטנה וידידותית בדנמרק, באזור דרום פונן שבמערב הממלכה. הקרן הוקמה ב- 2002 ונכון לשנת 2017 תקציבה עמד על 1.8 מיליון יורו בשנה.

מאז הקמתה תמכה הקרן בלמעלה מ 70 פרויקטים שצולמו בדנמרק, בהם דרמות היסטוריות, סרטי מתח, קומדיות, סרטי ילדים וסדרות טלוויזיה.

הקרן מעודדות הגשות ומציעה עזרה בכל הקשור לגבי מועדים, תנאים ואופי ההגשה. היא פתוחה מאוד לשיתופי פעולה מכל העולם, בעיקר בסרטי עלילה, אך תשקול כל סרט בעל פוטנציאל מסחרי.

אין לקרן מגבלות ידועות של אחוזי בעלות בין מפיק דני לישראלי, אולם נדרשת הוצאה של 200 אחוז מכספי התמיכה באזור, כלומר שצריך להוציא באזור לא רק את כספי התמיכה של הקרן, אלא סכום זהה לזה שגויס במקומות אחרים.

הקרן גם תסייע, במידת הצורך, במציאת שותפים עסקיים מקומיים באזור. לא נרשמו הפקות ישראליות שנתמכו על ידי הקרן הזו בשנים האחרונות.

accessibility