BoostHbg – שבדיה

(מועד אחרון להגשה – אין מועד הגשה ספציפי)

קרן שמיועדת לסרטי קולנוע ארוכים אולם בשנים האחרונות התמקדה בעולמות הווירטואליים ובטרנס מדיה ומעדיפה להעביר לא מעט תקציבים לפרויקטים של מולטי מדיה ופרויקטים לאינטרנט.

הקרן עובדת עם יוצרים אשר יודעים לשלב עולמות יצירתיים, עם זה עולם המציאות המדומה ועם זה עולם הקולנוע, בכדי להגיע לחוויה חדשה של יצירת סיפור, ויכולת חדשה ומרתקת לתפוס את הצופה הממוצע.

הקרן, שממוקמת בדרום שבדיה, מעודדת יוצרים וחברות הפקה ליצור באזור בה היא פועלת ותפעל לייצר קשרים עסקיים בין יוצרים ובתי הפקה.

מעבר לתמיכה כלכלית משדרת הקרן כי היא בית וחממה ליוצרים חדשים ולקולנוע המנסה להיות שונה ולפרוץ גבולות, בעיקר טכנולוגיים.

הקרן גם מקיימת חממת פיתוח בשם Cross Media Talent שכוללת מספר סבבי מפגשי פיתוח בצוותים קטנים ובעזרת מנחים.

גם הקרן הזו, כמו קרנות רבות אחרות, דורשת כי יהיה להפקה שותף מקומי, מפיק, אשר יגיש את הבקשה לתמיכה.

accessibility