מטרות העמותה

לטפח דיאלוג בין יוצרי סרטי תעודה ואנימציה ישראליים לעמיתיהם בחו”ל;

לחשוף קהל בינלאומי לתובנות חדשות ומעוררות עניין במציאות הישראלית ולמורכבות החברתית שלה;

לקדם ולטפח יוצרי סרטים צעירים ומוכשרים, ישראליים בני כל הדתות ומכל שדרות החברה;

לגייס כספים להפקת קו-פרודוקציות ישראליות-זרות ולהעצים את מכירת סרטי התעודה והאנימציה הישראלים

פעילויות קופרו בנויות על חשיבה מערכתית, מקצועית וארוכת טווח, בה נבחנים מודלים מאירופה וארה”ב המותאמים למציאות הכלכלית והמקצועית בישראל. עושר היצירה התיעודית הישראלית והמסרים שהיא נושאת בחובה, אינם יכולים לפרוץ את גבולות הארץ ללא פעילות יזומה. צמצום התקציבים מהמדינה, השוק המקומי הקטן ומגבלות השפה, מחייבים השגת שותפים בינלאומיים. כיום, כאשר השקעה בסרטים דוקומנטרים וסרטי אנימציה על ידי רשתות שידור הולכת ומתכווצת, קשה להפיק יצירות מקור תיעודיות ואנימטיות איכותיות ללא שותפים מחו”ל. לפיכך, מטרתה העיקרית של קופרו היא גיוס משאבים ממקורות זרים להפקות המקור הישראליות. קרן קופרו לא מעורבת בהשקעות, אשר מיועדות במלואן ליצירות האמנות עצמן - הסרטים.

 

accessibility